BAYA-FC یک افزودنی زودگیر کننده فاقد کلراید بوده که برای ساخت و عملیات بتنی در سرما طراحی و فرموله گردیده است بتن در دماهای بسیار پایین مقاومت بسیار کسب می کند، لازم است از بتن تازه در برابر آثار ویرانگر یخ زدگی محافظت گردد. بتنی که حتی یک بار در سنین اولیه یخ زده باشد در مقایسه با بتنی که یخ نزده است در برابر شرایط جوی از مقاومت کمتری برخوردار است و نیز آب بند نخواهد بود و بسیار آسیب پذیر می باشد.

 BAYA-FC به سرعت در آب پخش شده و روند هیدراتاسیون سیمان را در سنین اولیه سرعت می بخشد. در نتیجه گیرش بتن سریعتر شده و می توان در سنین کم به مقاومت های بالاتری دست یافت. این اثر به ویژه در دمای پایین و در ۲۶ ساعت اول پس از ساخت بتن قابل توجه می باشد. واکنش هیدراتاسیون بهتر است در دمای ۱۰تا ۲۰ صورت گیرد. بطور معمول در دمای 20C گیرش بتن در حدود ۱۲ ساعت به طول می انجامد.

 • افزایش سرعت در زمان گیرش اولیه بتن
 • افزایش سرعت واکنش هیدراتاسیون
 • افزایش استحکام بتن
 • جلوگیری از یخ زدن بتن
 • فاقد یون کلر
 • سازگاری با انواع سیمان پرتلند
 • جهت تسریع گیرش و روند کسب مقاومت اولیه بتن
 • بتن ریزی در هوای سرد (دمای محیط برای پیش از ۳ روز متوالی کمتر از 5C باشد)
 • تولید بتن پیش ساخته در هوای سرد و یخبندان
 • جهت جلوگیری کردن از یخ زدن بتنهای مسلح و غیرمسلح
 • انجام کارهای ترمیمی و ساخت ملات در مناطق سردسیر
شکل ظاهری مایع
رنگ سبز مایل به زرد
وزن مخصوص gr/cm 0.05 + 1.02
یون کلر ندارد
PH 1 + 7
BAYA-FC را باید به مخلوط بتن اضافه و میکس نمود. کلیه مواد افزودنی باید بصورت مجزا (به همراه آب اختلاط ) به مخلوط بتن اضافه گردند و نباید قبل از افزودن ، با یکدیگر ترکیب شوند. دمای اجزاء بتن هنگام اختلاط باید حداقل ۱۲ باشد. در صورت لزوم بایستی از روش های مختلف گرم کردن آب و مصالح استفاده شود. چنانچه امکانات لازم برای گرم کردن مصالح سنگی فراهم نباشد، مصالح را با استفاده از پوشش مناسب از یخ زدگی محفوظ نگه دارید.

میزان مصرف BAYA-FC تابعی از عیار بتن و دمای هوای محیط می باشد که بسته به شدت حرارت زانی مورد نیاز، این میزان مشخص می گردد. به طور معمول میزان مصرف ۱/۲۵۰ کیلوگرم ضد یخ به ازای هر کیسه سیمان 0/5 کیلوگرمی توصیه می گردد.
پیش بینی تغییرات دمای هوای محیط به منظور تعیین دقیق میزان مصرف باید همواره مورد توجه قرار گیرد، برای این منظور می توان از جدول ذیل جهت راهنمایی استفاده نمود:

درصد وزنی مصرف ضدیخ بر اساس وزن مواد سیمانی
دمای محیط (C)عیار 300عیار 350عیار 400
0 تا 5-2.521.5
5- تا 10-32.52
10- تا 15-543

میزان مصرف خارج از محدوده فوق الذکر جهت براورده نمودن شرایط خاص در مخلوط بتن امکان پذیرش در چنین مواردی ما دفتر فنی شرکت شیمیایی بایا جهت دریافت توصیه های لازم تماس حاصل فرمایید.

BAYA-FC در گالن های ۲۰ کیلوگرمی و بشکه های ۲۲۰ کیلوگرمی عرضه می گردد.

نگهداری در دمای بین ۱۰ تا ۵۰ انجام شود. بهترین زمان مصرف این محصول حداقل ۱۰ ماه پس از تاریخ تولید میباشد.

اگرچه این محصول در رده مواد خطرناک قرار نمی گیرد ولی از بلعیدن و تماس با پوست و چشم باید خودداری گردد. در صورت تماس با چشم سریعا با مقدار فراوان آب شستشو دهید و در صورت بلعیدن به پزشک مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است که این ماده غیر قابل اشتعال است.