تاخیر دهنده گیرش های اولیه و نهایی محصولات سیمانی است که سرعت واکنش هیدراتاسیون سیمان را کم میکند و با روند آبگیری سیمان گیرش بتن را به تأخیر می اندازد این محصول در هوای خیلی گرم که زمان گیرش معمولی بتن کم میشود و همچنین برای جلوگیری از ایجاد ترکهای ناشی از گیرش در بتن ریزی های متوالی و ایجاد سطح پرداخت مورد استفاده قرار میگیرد. از آنجایی که مکانیزم واکنش دیر گیری تا کنون مشخص نشده است در عمل فقط میتوان گفت 420-P رشد کریستالها یا میزان کریستاله شدن ترکیبات را کاهش میدهد. در این صورت بتن نسبت به زمانی که دیر گیر کننده به آن اضافه نشده است روند هیدراتاسیون آن آهسته تر پیش میرود.

 • ایجاد تاخیر در زمان گیرش بتن
 • فراهم شدن امکان بتن ریزی در مناطق گرمسیر
 • امکان بتن ریزی در مناطق بادخیز
 • حمل بتن در مسافتهای طولانی
 • افزایش زمان کارائی و ویبره پذیری بتن
 • کاهش احتمال ایجاد درز سرد در بتن ریزیهای حجیم جلوگیری از به وجود آمدن ترکهای سطحی
 • سازگار با انواع سیمانهای پرتلند
 • افزایش مقاومت بتن در دراز مدت

زمانی که حمل طولانی بتن و یا افزایش زمان گیرش مدنظر باشد، در مواردی چون قالب لغزنده یا بتن ریزی در هوای گرم جهت جلوگیری از گیرش سریع و یا سخت شدن بتن میتوان از این محصول استفاده کرد.
بایستی به طور جداگانه به بتن اضافه گردد و نباید با سایر افزودنیها مخلوط شود.

 • بتن ریزی های حجیم نظیر سدسازی
 • بتن ریزی های نیمه حجیم مانند شالوده های بزرگ
 • ساخت و حمل بتن در مسافتهای طولانی و بسیار دورتر از کارخانه های بتن
شکل ظاهریمایع
رنگسبز
وزن مخصوص gr/cm%5 + 1.06
یون کلرکمتر از 0.1%
PH1 + 8

این محصول میتواند با بخش کوچکی از آب اختلاط بتن مخلوط گشته و به بتن اضافه گردد و یا به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد. همچنین این ماده افزودنی بتن را می توان در زمان ساخت بتن در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود.
دقت شود که توزین مواد افزودنی بتن باید به صورت دقیق انجام پذیرد. با انواع سیمانها از جمله سیمان مقاوم در برابر سولفات سازگاری دارد. هرگز این محصول را با سایر افزودنیها مخلوط نکنید، چنانچه مصرف افزودنیهای دیگر مطرح باشد بایستی به طور جداگانه به بتن اضافه شوند. در صورت وجود هرگونه سوال با بخش فنی شیمی ساختمان بایا تماس حاصل نمایید.

مقدار مصرف بسته به دمای هوا دمای بتن عیار سیمان و مدت زمان لازم برای تاخیر انداختن زمان گیرش بتن تعیین میگردد مقدار مصرف بین ۰/۱ تا ۳ درصد وزن مواد سیمانی متغیر است که با انجام آزمایشهای کارگاهی مقدار دقیق مصرف مشخص خواهد شد. مصرف کمتر یا بیشتر از محدوده مجاز این ماده افزودنی فقط با مجوز کارشناسان تکنولوژی بتن شیمی ساختمان بایا امکان پذیر است.
این محصول بر اساس استانداردهای 2930 EN 934 ،ISIRI ASTM C494 type B قابل ارزیابی میباشد.
این محصول در گالن های ۲۰ کیلوگرمی و بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی عرضه می گردد.
این محصول بایستی در ظروف اصلی خود و در دمای بین ۵ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد نگهداری شود. در صورت یخ زدن میتوانید آن را به آرامی گرم نموده و هم بزنید تا مجددا بازیابی گردد. حداکثر زمان نگهداری در شرایط فوق تا ۱۲ ماه از تاریخ تولید میباشد. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن گردد برای کسب اطلاع از روش انبارداری مناسب با بخش فنی شرکت شیمیایی بتن پاس تماس حاصل نمایید.
اگر چه این محصول در رده مواد خطرناک قرار نمیگیرد ولی از بلعیدن و تماس با پوست و چشم باید خودداری گردد در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوان آب شستشو نمایید. در صورت بلعیدن به پزشک مراجعه نمایید. لازم به ذکر است که این ماده غیر قابل اشتعال است.