BAYA-OIL روغن آزاد کننده قالب بر پایه مواد شیمیایی است که در آب حل نمی شود. این روغن باعث ایجاد سهولت در باز کردن قالبها شده و با استفاده از آن بتن از سطح قالب به راحتی جدا میگردد همچنین چسبندگی سطح قالب به بتن کاهش می یابد، روغن BAYA-OIL به دلیل کاهش اصطکاک بین قالب و سطح بتن و با ایجاد سطح آب گریز بر روی بتن باعث پرداخت سطح بتن میشود بدین سبب خارج کردن قالبها بدون اعمال فشار و ضربه انجام میگیرد و همچنین حبابهای سطحی را کاهش داده و عمر قالب را افزایش میدهد این محصول پس از اجرا بر روی سطح قالب یک لایه نازک فیلم تشکیل می دهد و هیچ گونه اثر منفی بر روی خواص بتن از جمله مقاومت آن ایجاد نمی نماید. پس از باز کردن قالب سطح نهایی بتن یکنواخت نرم و صاف خواهد بود، ضمن اینکه حبابهای سطحی نیز کاهش می یابند.

  • عدم آلودگی سطح بتن
  • غیر قابل انحلال در آب
  • کمک به عبور بهتر و سریع تر حبابهای هوا در مجاورت قالب
  • جلوگیری از زنگ زدگی قالبها به دلیل پایه حلال بودن آن
  • حصول سطح صاف و صیقلی در بتن
  • صرفه جویی در هزینه و زمان قالب بندی
  • عدم ایجاد تغییر رنگ در بتن
  • عدم نیاز به اعمال ضربات مکانیکی برای جداسازی
  • قابل اجرا بر روی سطوح چوبی تخته چندلا، فولاد و پلاستیک فشرده، پلاستیکی فایبر گلاس و…
  • جهت قالب مقاطع بتنی که نیاز به رنگ آمیزی و اجرای پوشش چسبنده ندارند
شکل ظاهریمایع
رنگقهوه ای روشن
وزن مخصوص gr/cm0.05 ± 0.85
یون کلرندارد
درجه اشتعال110C+

کلیه قالبها اعم از نو یا دست دوم باید از آلودگیهای سطحی نظیر زنگ، بتن روغن و غیره پاکسازی شوند. عدم دقت در تمیز کاری میتواند موجب بروز معایب بر روی سطح بتن شود که این امر ناشی از وجود ضایعات چسبیده بر روی سطح قالب ها میباشد.
برای اعمال BAYA-OIL میتوان از برس اسفنج و اسپری استفاده کرد. برای سطوحی که خاصیت جذب ندارند اجرای تنها یک لایه BAYA-OIL کافی است.

توجه: استفاده مکرر BAYA-OIL بر روی سطوح چوبی نتایج تدریجی بهتری خواهد داشت زیرا با اشباع شدن آنها از روغن به راحتی آزاد می شوند.

پوشش دهی برای سطوح چوبی BAYA-OIL به ازاء هر یک لیتر ۷ تا ۱۱ متر مربع میباشد که بسته به صاف بودن سطح متغیر است.
پوشش دهی برای سطوح فلزی به ازای هر ۱ لیتر ۱۰ الی ۱۵ متر مربع میباشد.

 BAYA-OIL در گالن های ۲۰ لیتری و بشکههای ۲۰۰ لیتری عرضه میشود.

در محیط سر پوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای محیط نگهداری نمایید. مدت زمان نگهداری ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید میباشد. عدم توجه به روش انبارداری مناسب باعث آسیب دیدگی محصول و یا ظرف آن می شود.
این مواد دارای قابلیت اشتعال میباشند بنابراین باید به دور از حرارت، جرقه و شعله نگه داشته شود، از تماس مداوم با پوست جلوگیری نمایید. در صورت تماس با آب فراوان شستشو دهید.