BAYA-GF به عنوان ماده افزودنی جهت کنترل ترکها به مخلوط بتنی اضافه میگردد. الیاف پلی پروپیلن آبدوست نبوده در نتیجه آب جذب نمی کنند و مخرب نیز نمی باشد. همچنین این الیاف ها از طریق پلیمریزاسیون پروپیلن به صورت یک پلیمر ،خطی، بعد از پیدا شدن کاتالیست زیگلرنا تا تولید میشوند. علاوه بر آن این دسته از الیاف ها در برابر مواد قلیایی شیمیایی و کلرایدها مقاوم هستند و خاصیت انتقال حرارتی کمی دارند. الیاف پلی پروپیلن نیاز به آب تازه ندارد و مزاحمتی برای ترکیب سیمان با آب ایجاد نمی کند. این ماده بصورت تک رشته ای و در دو اندازه موجود میباشد. نوع ۱۲ میلیمتر برای بتن و نوع ۶ میلیمتری برای پلاستر یا ملات به کار میرود و از آن برای جلوگیری از تشکیل ترکهای ریز ناشی از انقباض بتن خشک شدن زودرس یا نوسانات زودهنگام دما استفاده میشود این اقدامات جهت بهره برداری بهینه از خصوصیات ذاتی مواد سیمانی سخت شده انجام میگردد.

  • مقرون به صرفه
  • مصرف آسان و به نیروی کار و زمان اجرای کمی احتیاج دارد
  • پخش یکنواخت در مخلوط بتن
  • افزایش مقاومت فشاری و کششی
  • ضد ترک و جایگزین مناسب برای شبکه آرماتورها
  • کنترل ترک در بتن آماده بتن پیش ساخته شاتکریت متداول اجرای پوشش
  • کف ها و اندودکاری
  • دال های بتنی بتن های طرح دار و سواره روها ترمیم لکه ها و اجرای تیغه های نازک
شکل ظاهریجامد رشته ای
رنگسفید
وزن مخصوص gr/cm30.05 + 0.91
ضخامتندارد
مدل یاونگMPa 7000 – 5500
نقطه ذوب160C+
الیاف پلی پروپیلن را میبایست به مخلوط مورد نظر اضافه نموده و به مدت ۵ دقیقه میکس گردد.

میزان بهینه مصرف الیاف BAYA-GFجهت دستیابی به شرایط لازم باید با تولید مخلوط آزمایشی و استفاده از مواد و شرایط کارگاهی تعیین گردد. به عنوان یک راهنمایی جهت انجام آزمایش میزان ۱ کیلوگرم در هر متر مکعب بتن توصیه می گردد. در صورت استفاده از این الیاف بالاتر از میزان پیشنهادی با دفتر شیمی ساختمان بایا تماس حاصل نمایید.

با استاندارد ASTM C111.6 مطابقت دارد.

BAYA-GF در کیسه های ۱۵ کیلوگرمی عرضه میشود.

در محیط سر پوشیده به دور از تابش نور خورشید و در دمای زیر ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری گردد مدت زمان نگهداری ۲۴ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.
این ماده در رده محصولات خطرناک طبقه بندی نمی شود.