BAYA-PROOF-P1 ماده ای آب بند کننده است که بدون ایجاد اثر نامطلوب بر روی بنن، تمام نقاط آن را آب گریز می نماید. در طراحی و تولید سازه های بتنی که در معرض شرایط سخت و آسیب های جوی قرار می گیرند و نفوذپذیری بتن عامل تعیین کننده ای برای پیش بینی و ارزیابی دوام آن است، هر اندازه قابلیت عبور آب کمتر باشد بتن از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است. نفوذپذیری آب در بتن معمولا ناشی از ایجاد فضای خالی و منافذ ریز به هم پیوسته ای است که به دلیل عدم تراکم بتن و با ترکهای انقباضی حاصل از تبخیر آب بتن، در حالت های خمیری و سخت شدن بوجود می آید. این محصول با سایر ذرات میکرونیزه، به عنوان یک فیلر ضد آب موثر برای پر نمودن فضاهای ریز میکروسکوپی خالی بین اجزای بتن عمل می کند و بدین ترتیب از نفوذ آب به لایه های داخلی بتن جلوگیری به عمل می آورد.

  • شبکه مجاری ریز موجود در جسم بتن را که با یکدیگر مرتبط می باشند مسدود کرده و از این طریق بر نفوذ ناپذیری بتن می افزاید.
  • مقاومت در برابر تهاجم نمک های سولفاتی انتقال قابلیت آبگریزی فیلر به بتن
  • BAYA-PROOF-P1 بتن را قطبی نموده و سبب روانی بتن می گردد بطوریکه میتوان تا ۱۰ درصد از آب مصرفی بتن را کم نمود که این عمل سبب
    فشردگی بتن و افزایش مقاومت آن می گردد.
  • نفوذ آب از سطح به عمق و بافت درونی را کاهش می دهد و از یخ زدگی آن پیشگیری می کند.
  • مقاومت و دوام بتن را در مقابل تهاجم سولفاتهای محلول افزایش می دهد.
  • جهت ساخت بتن های نفوذناپذیر و ملات هایی که واترپروف بودن آنها الزامی می باشد.
  • جهت جلوگیری از نفوذ محلول های شیمیایی
  • جهت آب بندی مخازن، استخرها، سدها و تونل ها، فونداسیون اسکله های دریایی
حالت فیزیکیپودر
رنگسفید
وزن مخصوص gr/cm0.05 + 1.25
یون کلرندارد
PH1 + 7
واترپروف را بایستی به مقدار مناسب با سیمان ، ماسه کاملا مخلوط نمود(ماده واتر پروف باید بطور یکنواخت در تمامی قسمت های بتن پخش شود) جهت حفظ سیالیت بهتر است از فوق روان کننده جهت حصول مقاومت بالا استفاده نمود، در هنگام تولید بتن نسبت آب به سیمان به دقت کنترل شده و از 40 درصد تجاوز ننماید، در غیر این صورت آب اضافی موجود باعث ایجاد تخلخل و در نتیجه نشت آب می گردد. استفاده بیش از 3 برابر مذکور بدون استفاده از فوق روان کننده باعث ایجاد کاهش مقاومت بتن می گردد.

میزان مصرف BAYA-PROOF-P1 به ضخامت بتن بستگی دارد و مقدار دقیق مصرف از طریق آزمایش های کارگاهی مشخص خواهد شد. میزان مصرف بین
1/5 تا 3 درصد وزن سیمان مصرفی میباشد.

ASTM C1202, ASTM C1585, BS EN 12390

BAYA-PROOF-P1 در کیسه های ۲۰ کیلوگرمی و 5 کیلوگرمی عرضه میشود.

به دور از تابش نور خورشید و بارندگی و روی پالت نگهداری گردد. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب باعث صدمه دیدن محصول و یا بسته بندی آن می شود.
مدت زمان نگهداری ۲۶ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

از تماس با مواد غذایی ، پوست بدن و چشم ها خودداری گردد. در صورت تماس احتمالی بلافاصله موضع را با آب بشویید. در صورت بلع ناگهانی به پزشک مراجعه نمایید. درب ظرف را پس از مصرف ببندید.