به منظور بهبود بخشیدن به خواص بتن افزایش مقاومت خمشی برشی و کششی استحکام بخشی به بتن و افزایش ضریب انعطاف پذیری مورد استفاده قرار می گیرد. این الیاف علاوه بر افزایش مقاومت ویژه در بتنها و حاصل نمودن اطمینان از مقاوم سازی بتن در انواع سازه های بتنی میتوانند تا حدود زیادی از هزینه های جاری و سنتی کاسته و سرعت کار را بالا ببرد با استفاده از الیاف فلزی سازه بتنی بسیار مقاوم و کم وزن بدست می آید که در نهایت به افزایش ضریب اطمینان از سازه بتن و مقاوم سازی بتن منجر خواهد شد.

  • مقرون به صرفه
  • افزایش مقاومت کششی سایشی برشی، خمشی، پیچشی
  • قابلیت هدایت حرارتی
  • مقاومت اصطکاکی و لغزشی
  • دارای مقاومت ترک خوردگی
  • مقاوم در برابر یون کلر
  • مورد استفاده در تمام سازه های عظیم بتنی و ساخت زاغه های مهمات، آشیانه هواپیما، صنایع نظامی، هوایی، فرودگاهی
  • صنایع راه و ساختمان، راه سازی
  • کانال های انتقال آب و گاز و ابنیه مخابرات
  • سنگرهای ضد ادوات نظامی…..
شکل ظاهری جامد
رنگ طوسی
وزن مخصوص gr/cm 0.1 ± 7.85
مقاومت کششی 1220MPa
الیاف فلزی را میبایست به مخلوط مورد نظر اضافه نموده و به مدت ۵ دقیقه میکس گردد.

میزان بهینه مصرف الیاف BAYA-MF جهت دستیابی به شرایط لازم باید با تولید مخلوط آزمایشی و استفاده از مواد و شرایط کارگاهی تعیین گردد. به عنوان یک راهنمایی جهت انجام آزمایش میزان ۳ الی ۵ کیلوگرم در هر متر مکعب بتن توصیه میگردد. در صورت استفاده از این الیاف بالاتر از میزان پیشنهادی با دفتر شیمی ساختمان بایا تماس حاصل نمایید

BAYA-MF در کیسه های ۱۰ کیلوگرمی عرضه میشود.

در محیط سر پوشیده به دور از رطوبت و عوامل مخرب محیطی نگهداری گردد.
این ماده در رده محصولات خطر ناک طبقه بندی نمیشود.