BBAYA-C400 یک فوق روان ساز تخصصی مایع می باشد، که برای ساخت بتن با روانی بالا و حفظ قابلیت کارآیی آن جهت مصرف در بتن آماده ، کارخانه های بتن پیش ساخته و در ساخت کلیه بتن های توانمند که انتظار رعایت جنبه های اقتصادی و کسب مقاومت های بالا و روانی مناسب را دارند طراحی شده است.

 • کارایی بسیار مطلوب، بدون جداشدگی و آب انداختگی
 • کاهش نفوذ پذیری در برابر یون های خورنده سولفات و کلر
 • ایجاد سیالیت در بتن پیش از گیرش
 • جلوگیری از حبس هوا در بتن
 • افزایش مقاومت فشاری بتن و ملات در تمام سنین
 • کاهش استهلاک پمپ بتن
 • کاهش عیار سیمان
 • بتن های با تراکم آرماتور بالا
 • ساخت بتن های نفوذناپذیر
 • ساخت بتن با مقاومت های بالا در سنین اولیه و نهایی
 • عملیات کف سازی و روسازی جاده
 • بتن ریزی های طولانی و حفظ یکپارچگی مقاطع همجوار
 • بتن های در معرض کاویتاسیون
 • بتن ریزی بدنه سدها
 • باند فرودگاه ها
 • ساخت بتن های حجیم
 • صنایع بتن آماده و حمل بتن با فواصل طولانی
 • صنایع قطعات بتنی
حالت فیزیکیمایع
رنگقهوه ای
وزن مخصوص gr/cm0.05 + 1.05
یون کلرندارد
PH1 + 5.5

کاربرد همزمان BAYA-C400 با دیگر مواد افزودنی تولیدی شرکت شیمیایی بایا در مخلوط بتن سازگاری دارد. بدین منظور کلیه مواد افزودنی باید بصورت مجزا به مخلوط بتن اضافه گردند و نباید قبل از افزودن ، با یکدیگر ترکیب شوند. البته، باید قبل از مخلوط حتما با متخصصین شرکت شیمیایی بایا تماس حاصل نموده و سپس عملکرد بتنی که بیش از یک ماده افزودنی در آن بکار رفته با مخلوطهای آزمایشی بررسی گردد.
BAYA-C400 با تمام سیمانها و افزودنی های حباب دار استاندارد سازگاری دارد. استفاده ترکیبی از مواد افزودنی و یا مواد جایگزین سیمان در یک مخلوط ، ممکن است زمان گیرش بتن را تغییر دهد. در چنین مواردی، زمان گیرش باید از طریق انجام آزمایشات تعیین شود.
برای حصول بهترین نتیجه ممکن باید ماده افزودنی به همراه آب به بتن اضافه گردد. تاثیر روان کنندگی و یا خاصیت کاهندگی آب زمانی بیشتر است که 50 تا 70 درصد آب مورد نیاز به مخلوط بتن اضافه شود. در مواردی که روانی بیشتری از بتن تحویل شده به کارگاه مورد نیاز است، می توان این محصول را مستقیما به تراک حامل بتن آماده اضافه نمود. در چنین حالتی باید تراک میکسر با سرعت بالا و حداقل به مدت 2 = دقیقه عمل اختلاط را انجام دهد، تا از ترکیب کامل ماده افزودنی با بتن اطمینان حاصل گردد.
BAYA-C400با انواع سیمان پرتلند و مواد جایگزین سیمان مانند میکروسیلیس ، متاکائولن، سرباره کوره آهنگری و خاکستری بادی سازگاری مناسب دارد. کاهش کارآیی به عواملی چون دما، نوع سیمان ، طبیعت سنگدانه ها، روش انتقال و روانی اولیه بستگی دارد.

میزان مصرف بهینه این ماده بایستی از طریق مخلوط آزمایشی و با توجه به مصالح و شرایط موجود در کار بدست آید. مصرف متداول BAYA-C400بین ۰/۲ الی ۰٫۳ درصد وزن سیمان (مواد سیمانی) می باشد. با مصرف این درصد از BAYA-C400 کاهش آب از ۱۰ الی ۲۸ درصد را به دنبال خواهد داشت ، مقادیر خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایشات کارگاهی مجاز است.


مطابق با استاندارد ASTM-C494 / ASTM-C1017 M M / TYPE F و 2930 استاندارد ایران

BAYA-C400 در گالن های ۲۰ کیلوگرمی و بشکه های بند ۲۲۰ کیلوگرمی و مخازن بزرگ عرضه می گردد.


BAYA-C400بایستی در دمای بین 5 تا ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود. در صورت بخ زدن آن را به آرامی گرم نموده و هم بزنید تا به حالت اولیه باز گردد. این محصول را در مکان سر پوشیده و به دور از تابش آفتاب و گرمانگهداری نمایید. حداکثر زمان نگهداری در شرایط فوق ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.
عدم رعایت انبارداری مناسب باعث آسیب دیدن محصول و با ظرف آن می گردد.


اگر چه این محصول در رده مواد خطرناک قرار نمی گیرد ولی از بلعیدن و یا تماس آن با پوست با چشم باید خودداری نمود. لذا در حین مصرف باید از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود. چنانچه این محصول با پوست تماس یابد، با آب شستشو داده شود. در صورت تماس با چشم، سریعا با مقدار فراوان آب شستشو دهید و در صورت بلعیدن، به پزشک مراجعه فرمایید.