این محصول جهت کاهش زمان گیرش بتن و افزایش سرعت تغییر حالت بتن از حالت خمیری به جامد استفاده میگردد. این ماده زمان گیرش سیمان را کاهش داده و باعث کسب مقاومت زودرس اولیه میگردد و همچنین میتواند دور ریز مصالح را در بتن پاششی به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
این محصول بر پایه مواد رزینی میباشد و مکانیزم عملکرد آن بر خلاف زودگیرهای معمولی بر پایه شوک الکتریکی به بتن نمیباشد به همین خاطر مقاومت اولیه بتن را با توجه به میزان مصرف حداقل تا ۱۰٪ افزایش میدهد.
این محصول هیچ گونه اثر سوئی بر بتن ندارد.

 • کاهش زمان باز کردن قالبها
 • جلوگیری از یخ زدگی در هوای سرد
 • امکان بارگذاری سریع سازه
 • حصول مقاومت فشاری زودرس در سنین اولیه بتن
 • افزایش انسجام
 • بتن ریزی در هوای سرد
 • اجرای بتن در سطوح شیبدار
 • بتن ریزی با قالب لغزنده
 • ساخت قطعات بتنی پیش ساخته
 • در مواردی که نیاز به گیرش سریع ،است، مانند ترمیم سطوح بتنی
 • ساخت بتن های پر مقاومت
شکل ظاهریمایع
رنگبی رنگ مایل به زرد
وزن مخصوص gr/cm0.05 ± 1.35
یون کلرکمتر از 0.1%
PH1 ± 9
این محصول را به آب اختلاط اضافه کرده و به مدت ۲ دقیقه مخلوط کنید و سپس مصالح سنگی و در آخر سیمان را اضافه نمایید.
هنگامی که از این ماده به عنوان یک زودگیر معمولی در ملاتهای سیمانی و بتن استفاده میشود میزان مصرف آن ۱/۵ الی ۲ درصد وزنی مواد سیمانی مصرفی است. میزان دقیق مصرف را باید از طریق انجام تست های آزمایشگاهی و تطابق آن با شرایط کارگاهی بدست آورد.

تولید این محصول با استاندارد 2930 ISIRI مطابقت دارد.

این محصول در گالن های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می گردد.
این محصول را میتوان در ظروف اصلی در بسته و در مکان سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید به مدت ۱۲ ماه نگهداری نمود.

این محصول دارای هیچ ماده خطرناکی نیست به منظور احتیاط از تماس با پوست بدن و چشمها پرهیز شود از دستکش لاستیکی و عینک استفاده کنید.
در صورت تماس احتمالی موضع را با آب بشویید و در صورت تماس با چشمها پس از شستشو به پزشک مراجعه نمایید