BAYA-GROUT-N یک ملات آماده بر پایه سیمان میباشد که بدون انقباض میباشد و با توجه به ساختار ویژه و دانه بندی خاص اجزای آن در مکان هایی که مقاومت فشاری کمی هدف اصلی است به کار می رود همانند نصب پایه ماشین آلات سبک و ستون کارگاهها که دارای فشار و لرزه زیادی نمی باشد.

  • امکان ایجاد انبساط های کنترل شده
  • سهولت اختلاط با آب و حاصل شدن روانی مطلوب
  • سرعت سخت شدن بالا
  • بدون انقباض
  • نصب پیچ ، میلگرد انواع تزریق
  • امکان پر نمودن حفره ها، شکاف ها و گودالها
  • اجرای فونداسیون ماشین آلات سبک و نصب آنها
حالت فیزیکیپودر
رنگخاکستری
وزن مخصوص gr/cm0.1 + 2.30
یون کلرندارد
ماکزیمم دانه بندی3mm
نسب آب به گروت14%16%
مقاومت فشاری kg/cm3 روزه7 روزه28 روزه3 روزه7 روزه28 روزه
260320400240280350

آماده سازی سطح:
سطوحی که در معرض گروت ریزی قرار می گیرند بایستی خراشیده شوند پوسته های احتمالی جدا شده و سنگدانه ها نمایان گردند.
از چکش های سنگین و بادی و سایر ابزار مشابه که باعث شود سنگدانه ها شکسته شده و در عین حال در جای خود باقی بمانند استفاده نکنید. سطوح بایستی از وجود روغن گرد و خاک، رنگ، ماده عمل آوری و دیگر آلودگی ها که باعث کاهش چسبندگی میشوند پاک گردند. سطوح در معرض گروت ریزی را خیس نمایید تا آب ملات را جذب نکند. به گونه ای که سطوح مرطوب بوده ولی آب آزاد وجود نداشته باشد.
صفحه ستون ها و پیچ ها بایستی تمیز و عاری از چربی، گریس و رنگ باشند. تجهیزات نصب شدنی را تنظیم و ثابت نمایید. اگر لازم است صفحات فاصله گذار برداشته شوند آنها را کمی چرب نمایید تا برداشتن آنها آسان شود. مطمئن شوید که قالب بندی محکم و آب بند است تا از حرکت و خروج گروت جلوگیری شود.

دستورالعمل مصرف در هوای گرم:
دمای ملات و اجسامی که در درون آن گذارده میشوند بایستی بین ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد باشد. مقدار آب را افزایش ندهید زیرا موجب روانی بیش از حد ملات و در نتیجه بروز پدیده آب انداختگی و یا جدا شدگی میشود.

میزان مصرف با محاسبه حجم مقطع و همچنین با اعمال وزن مخصوص گروت بدست می آید. برای دستیابی به نتایج مطلوب، بهتر است از میکسرهای مکانیکی استفاده شود. بر حسب کسب مقاومت نهایی و میزان کارایی مورد نیاز می توان ۲۵ کیلوگرم پودر را با ۳ تا ۴ کیلوگرم آب توسط یک دریل با سرعت پایین مخلوط نمود. برای وزنهای بیشتر باید از میکسرهای قوی پره دار استفاده نمود. برای اختلاط نباید از دستگاههایی که دارای مارپیچ دوار هستند استفاده شود. برای اینکه گروت ریزی بدون توقف انجام گیرد، باید نفر و تجهیزات کافی پیش بینی شود. حتی ممکن است به مخزنی جهت نگهداری گروت آماده نیاز باشد. که مخزن مذکور باید دارای سیستمی باشد که به آرامی گروت را تکان دهد یا هم بزند. گروت ریزی بلافاصله پس از اختلاط اقدام به اجرای گروت نمایید، همواره از نقطه ای ملات را اجراء کنید که کمترین فاصله را با اطراف داشته باشد. ملات را به صورت پیوسته جاری نمایید و در صورت امکان ارتفاع لازم برای تامین فشار حرکتی را ایجاد نمایید.
جهت بهره گیری کامل از خاصیت انبساطی ،گروت گروت ریزی را حداکثر در مدت ۱۵ دقیقه ( در دمای ۲۵°C+) پس از اختلاط به پایان برسانید. قبل از گروت ریزی در زیر صفحات پای ستون بهتر است سطوح را با چسب بتن به عنوان پرایمر آغشته نموده و سپس سوراخ بولتها در صورت وجود) باید با گروت پر شوند. هنگام اجرا، جریان گروت ریزی باید حتماً بصورت پیوسته و بدون توقف باشد. بنابراین، قبل از شروع کار باید به اندازه کافی گروت آماده شود. همچنین، زمان لازم برای ریختن هر یچ گروت باید با زمان لازم برای آماده کردن بچ بعدی تنظیم شود. گروت ریزی فقط باید از یک سمت انجام گیرد تا از محبوس شدن هوا و یا آب (منظور آب اضافی به جای مانده از مرحله زنجاب کردن است در زیر بیس پلیت جلوگیری شود. توصیه میشود گروت ریزی از سمتی انجام شود که گروت کوتاهترین مسافت را طی مینماید برای گروت ریزی حجیم میتوان از پمپ استفاده کرد.

پس از گروت ریزی گروت اجرا شده باید بطور کامل به مدت ۷ روز عمل آوری شود. بدین منظور باید از عمل آورنده BAYA-GROUT-N یا دیگر روشهای عمل آوری نظیر استفاده از گونی خیس یا اسپری کردن آب استفاده نمود.

AASHTO T277، BS 1881 part116، ASTM C827 ، ASTM C1107 DIN 1048,patrt5

BAYA-GROUT-N در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی عرضه میشود.

این محصول بایستی در کیسه های اصلی نگهداری و در برابر فشار زیاد تابش مستقیم نور خورشید و بارندگی حفاظت شود در شرایط انبارداری خوب عمر مفید آن بیش از ۱۲ ماه میباشد.
هنگام کار باید از دستکش، عینک ایمنی و ماسک استفاده شود. در صورت تماس این ماده با پوست آن را با آب شستشو دهید در صورت تماس این ماده با چشم بلافاصله چشم را با مقدار زیادی آب شستشو دهید و در صورت لزوم به پزشک مراجعه فرمایید.